Pitti Immagine Uomo

Eli Russell Linnetz 被任命为 Pitti Immagine Uomo 第 104 届客座设计师
时尚 - Apr 14, 2023 by Tanya
ERL 将在佛罗伦萨展示 2024 春夏系列。
Martine Rose 被任命为 Pitti Immagine Uomo 103 客座设计师
时尚 - Oct 26, 2022 by Tanya
设计师将在明年一月展示品牌 2023 秋冬系列。
佛罗伦萨男装周 Pitti Uomo 将于今夏回归
时尚 - Mar 15, 2021 by KIT
举办时长将缩短一天。
LUISAVIAROMA 将与 Carine Roitfeld 合作其首个时装秀
时尚 - Apr 5, 2019 by Tarring Lee
这位时尚女魔头近来似乎又要重回公众视线了。
第 95 届 Pitti Immagine Uomo 宣传大片释出
时尚 - Nov 16, 2018 by Stan
全球美男的争奇斗艳。