Nan Knits

Nan Knits 2023 秋冬「水晶球的雪与夜」系列大片发布
时尚 - Apr 12 by Drole
用如梦似幻的梦中雪境净化心灵。
过冬了,NAN KNITS 为 LABELHOOD 店铺「穿上」花毛衣
时尚 . 生活 - Nov 19, 2022 by Tanya
极具赛博语境的马赛克元素,将 LABELHOOD 构筑成虚实交融的空间。
Nan Knits 2022 秋冬系列广告大片「虚拟爱神」发布
时尚 - Aug 17, 2022 by Myk
在探索虚拟意识多重情感模式的同时,延续了品牌对未来世界的精彩想象。
Nan Knits 2022 春夏「霓虹意识」时尚大片发布
时尚 - Feb 11, 2022 by Myk
在追求极简法则的当下,舒展出针线的繁复之美。
Nan Knits 2022 春夏系列已释出,游走在亚洲语境下的未来主义
时尚 - Oct 18, 2021 by Tanya
灵感取自于电影《云图》中「Papa Song」的场景。