GINORI 1735

Off-White™ x Ginori 1735 第二弹瓷器系列已发售
时尚 . 生活 - Nov 10, 2022 by Tanya
经工匠手工制作和粘贴,每款产品都是独一无二的。
Off-White™ 与 GINORI 1735 推出第二次合作系列
时尚 . 生活 - Jun 9, 2022 by Vera
所有细节均由大师级工匠手工制成。